Grunnskóli Grindavíkur

  • Grindavíkurbćr
  • 9. ágúst 2021

Grunnskóli Grindavíkur starfar á grunni grunnskólalaga 66/1995 .

Grunnskóli Grindavíkur er heildstæður skóli með nemendur frá 1. -10. bekk.
Í húsnæði við Suðurhóp 2 er 1. til 3. bekkur en í húsnæði við Ásabraut er 4. til
10. bekkur.  Starfsmenn skólans eru 70.

Leiðarljós skólans er að skapa þannig umhverfi, í samráði við foreldra, þar sem
allir eru virkir, að öllum líði vel og allir læri að bera virðingu fyrir sjálfum sér og
umhverfi sínu og að frá skólanum fari einstaklingar sem eru tilbúnir til þess
að takast á við eigin framtíð

Skólastjóri Eysteinn Þór Kristinsson og aðstoðarskólastjóri er Guðlaug Erlendsdóttir. 

Skólastjórn Grunnskóla Grindavíkur frá haustinu 2020 skipa:

Eysteinn Þór Kristinsson skólastjóri.
Guðlaug Erlendsdóttir aðstoðarskólastjóri og deildarstjóri miðstigs.
Ásdís Kjartansdóttir deildarstjóri í Hópsskóla, 1.-3. bekk.
Petrína Baldursdóttir deildarstjóri 7.-10.bekk.
Kristjana Jónsdóttir deildarstjóri stoðþjónustu.

Grunnskóli Grindavíkur byggir starf sitt á Uppbyggingarstefnunni sem er uppeldisstefna sem miðar
að því að kenna börunum og unglingum
¬ sjálfstjórn og sjálfsaga
¬ að taka ábyrgð á eigin orðum og gerðum
¬ að læra

Upplýsingar:
Skrifstofa 420-1150
Símbréf 420- 1151
skolinn@grindavik.is
Skólasel 420-1155
Skólaeldahús 420-1156
Umsjónarmaður 420-1158
Heimasíða: https://www.grindavik.is/grunnskolinn

Skólareglur
Tilkynna forföll

Leiðarljós grunnskólans:
Við viljum
• skapa þannig umhverfi, í samráði við foreldra, að öllum líði vel og allir læri að bera virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfi sínu.
• að frá skólanum fari einstaklingar sem tilbúnir eru til þess að takast á við eigin framtíð.

Foreldrafélag Grunnskóla Grundavíkur:
* er í uppfærslu

Saga grunnskólakennslu í Grindavík

Það var presturinn og framfaramaðurinn Oddur V. Gíslason sem átti hlut í máli þegar skólastarf hófst í Grindavík. Árið 1887 hlutaðist hann til um að útgerðamenn og sjómenn gæfu hlut í afla til að stuðla að skólastarfi og menntun í Grindavík. Fengust fyrir það 120 kr. Nokkuð vantaði upp á að það dygði fyrir skólahaldi. Brá hann á það ráð að rita hinum Háu Stiftsyfirvöldum að fá jafnmikinn styrk á móti og var það samþykkt.
Ráðinn var Realstúdent Pétur Guðmundsson til starfans og hófst eiginleg skólakennsla þann 2. október 1888. Til að byrja með var kennt á þremur stöðum, Stað, Garðhúsum og á Hrauni, ein vika í senn á hverjum stað. Til samanburðar má nefna að skólaárið var samtals 18 vikur miðað við 38 vikur sem það er í dag.

Eins og gefur að skilja gekk ekki til lengdar að hafa húsnæðismál í þessum farvegi. Fyrsta skólahúsnæði var reist árið 1904 að Víkurbraut 11. Það var reyndar einnig samkomuhús og gekk til að byrja með undir nafninu Templarinn en seinna var það kallað Mánaborg og gegndi ýmsum hlutverkum.
Annar áfangi var tekinn í notkun árið 1913. Það var í húsnæði við Víkurbraut. Það var þó ekki fyrr en árið 1948 sem skólinn kemst í það húsnæði sem hann er enn í að hluta. Það var glæsileg bygging með íþróttahúsi áföstu við skólann. Þótti það mikið framfaraskref. Bæjarbúar voru þá um 500 manns sem er svipaður fjöldi og mest hefur verið í skólanum á seinni tímum.

Þegar skólinn var vígður voru nemendur 86 og kennt var í fjórum deildum. Ein var unglingadeild. Smám saman fjölgaði deildum og árið 1964 voru þær orðnar 7 þ.e. ein deild fyrir hvern árgang í skólanum. Þegar grunnskólalögunum var breytt árið 1974 var nafninu breytt úr Barnaskóla Grindavíkur í Grunnskóla Grindavíkur og eftir að skólaskylda var gerð að 10 árum var kennt í 10 deildum í skólanum.
Húsnæðið við Skólabraut og seinna Ásabraut hefur tekið breytingum í gegnum tíðina. Fyrst var reist ný álma við skólann til austurs og var hún tekin í notkun árið 1970. Næsta stækkun var ofan á þá álmu og var sú bygging tekin í notkun árið 1987. Síðasti áfangi var síðan tekin í notkun árið 2000 og er skólinn síðan í núverandi mynd. Reyndar var strax þá um haustið ljóst að skólinn var of lítill og var það leyst með bráðabirgðahúsnæði við skólann með tveimur kennslustofum og tveimur árum seinna með tveimur kennslustofum til viðbótar.

Var það úr að tekin var ákvörðun að ráðast í að reisa nýtt húsnæði frá grunni. Var þeirri byggingu valinn staður í nýju Hópshverfi sem þá var að byggjast upp. Hópsskóli tók síðan til starfa í janúar 2010 sem sjálfstæð eining en strax um haustið var tekin ákvörðun að skólarnir tveir myndu starfa undir sama nafni, Grunnskóli Grindavíkur.
5. júní 2013 var fyrsta skóflustunga að nýjum tónlistarskóla og bókasafni tekin. Byggingin verður við Grunnskólann við Ásabraut. Áætlað er að hún verði tekin í notkun haust 2014.
Í dag eru 464 nemendur við skólana í 23 bekkjardeildum, 41 kennari í 37,6 stöðugildum, 2 þroskaþjálfar, 2 deildarstjórar, skólastjóri og aðstoðarskólastjóri.

Szkoła podstawowa w Grindavíku

Szkoła postawowa Grunnskóli Grindavíkur działa na podstawie prawa  66/1995 .

Szkoła podstawowa Grunnskóli Grindavíkur jest szkołą ogólnokształcącą da uczniów klas 1-10.
W budynku przy ulicy Suðurhóp 2 uczęszczają uczniowie klas 1-3, natomiast w budynku przy ulicy Ásabraut uczniowie klas 4-10. Pracowników szkoły jest 70. 

Mottem przewodnim szkoły jest tworzenie, w porozumieniu z rodzicami, takiego środowiska, w którym wszyscy są aktywni, dobrze się czują i uczą się szacunku do samego siebie i otaczającego ich środowiska, a osoby opuszczające szkołę były gotowe stawić czoła swojej przyszłości.

Dyrektorem szkoły jest Eysteinn Þór Kristinsson  a zastępcą dyrektora  Guðlaug Erlendsdóttir. 
 

Zarząd szkoły podstawowej Grunnskóli Grindavíkur od jesieni 2020 roku składa się z:
Eysteinn Þór Kristinsson dyrektor szkoły.
Guðlaug Erlendsdóttir zastępca dyrektora oraz  dyrektor działu pośredniego 
Ásdís Kjartansdóttir dyrektor działu w  Hópsskóli klas 1.-3. 
Petrína Baldursdóttir dyrektor działu klas 7.-10.
Kristjana Jónsdóttir dyrektor działu usług wsparcia 

Szkoła Podstawowa w Grindavíku opiera swoją pracę na polityce rozwoju, która jest polityką edukacyjną mającą na celu nauczyć dzieci i młodzież:
¬ kontrolowania własnego siebie oraz  dyscypliny
¬ brania odpowiedzialności za własne słowa oraz czyny 
¬ uczenia się 
 

Informacje:
Sekretariat 420-1150
Fax 420- 1151
E-mail: skolinn@grindavik.is
Numer telefonu do świetlicy szkolnej Skólasel 420-1155
Numer telefonu do kuchni szkolnej/ stołówki 420-1156
Woźny  420-1158
Strona internetowa: https://www.grindavik.is/grunnskolinn
Regulamin szkoły
Zawiadom o nieobecności

Myśli przewodnie szkoły:
Chcemy: 
• Stworzyć we współpracy z rodzicami takie środowisko, w którym każdy  czuje się dobrze, każdy uczy się szanować siebie, innych i otaczające ich środowisko.
• osoby opuszczające szkołę były gotowe stawić czoła swojej własnej przyszłości.

 

Grindavík Primary school

Grindavík Primary School operates on the basis of the law nr. 66/1995 .

Grunnskóli Grindavíkur is a comprehensive school with a students from 1 to 10 grade.
The building on Suðurhóp 2 is intended for students from 1 to 3 grade and the building on a Ásabraut for students from 4 to 10 grade. There are 70 school employees. 

The guiding light of a school is to create an environment, in consultation with parents, where everyone is active, feels good and learns to respect themselves and their environment and that individuals who leave a school will be ready to take care of their own future. 

School principal´s name is Eysteinn Þór Kristinsson and assistant of a school principal is Guðlaug Erlendsdóttir. 
The school board of Grunnskóli Grindavíkur from the autumn of 2020 consists of:
Eysteinn Þór Kristinssonschool principal.
Guðlaug Erlendsdóttir assistant of a school principal and  a head of a middle school department
Ásdís Kjartansdóttir head of a department in Hópsskóli, 1.-3. grade.
Petrína Baldursdóttir  head of a department  7.-10.grade.
Kristjana Jónsdóttir head of a department of a support services.  
Grunnskóli Grindavíkur  bases its work on a development policy which is an educational policy that aims to teach children and teenagers: 
¬ self- control and discipline
¬  to take responsibility of their own words and actions 
¬ to learn

Information :
Office 420-1150
Fax 420- 1151
E-mail address skolinn@grindavik.is
Skólasel leisure centre  420-1155
School kitchen 420-1156
Guardian 420-1158
Website
School rules
Report absence

Guiding light:
We want to 
•    create an environment, in consultation with parents, that everyone feels good and that everyone learns to respect themselves, others and their environment. 
•     individuals leaving the school who are ready to face their own future..


Deildu ţessari frétt

AĐRAR SÍĐUR