Félagsleg ráđgjöf

  • Grindavíkurbćr
  • 29. júní 2021

Félagsleg ráðgjöf felur í sér ýmsa ráðgjöf og stuðning til einstaklinga og fjölskyldna á öllum aldri s.s. í forsjár-, umgengnisréttar- og ættleiðingarmálum, í hjóna- og sambúðardeilum, til foreldra varðandi uppeldismál, til einstaklinga og fjölskyldna í fjárhagserfiðleikum og varðandi ýmis réttindamál. Sjá nánar lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991.

Fjárhagsaðstoð er veitt samkvæmt reglum um fjárhagsaðstoð í Grindavík. Fjárhagsaðstoð til framfærslu er veitt einstaklingum og fjölskyldum sem hafa tekjur undir viðmiðunarmörkum um lágmarksframfærslu. Einnig er félagsmálaráði heimilt að veita tekjulágum einstaklingum fjárhagsaðstoð í formi styrkja ef erindi fjárhagsaðstoðar fellur undir reglur um fjárhagsaðstoð í Grindavík.

Eyðublað vegna umsóknar um fjárhagsaðstoð er að finna hér.

 Félagsleg ráðgjöf - Doradztwo społeczne

Doradztwo społeczne obejmuje różnego rodzaju konsultacje oraz wsparcie dla osób indywidualnych i rodzin w każdym przedziale wiekowym np. w sprawach dotyczących opieki, praw do kontaktu, praw do adopcji, w sporach małżenskich, sporach w konkubinacie, oferuje wsparcie dla rodziców związane z wychowaniem, wsparcie dla osób indywidualnych oraz dla rodzin zmagających się z problemami finansowymi, jak i również pomoc w związku z różnymi kwestiami dotyczącymi praw obywatelskich. Więcej informacji można znaleźć tu lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991. Wsparcie finansowe udzielane jest zgodnie z przepisami o pomocy finansowej obowiązującej w Grindaviku. Wsparcie finansowe związane z utrzymaniem przyznawane jest osobom indywidualnym oraz rodzinom, których dochody są niższe niż minimlna średnia krajowa. Wydział opieki społecznej jest również upoważniony do udzielenia pomocy finansowej osobom indywidualnym w formie dofinansowania, jeżeli interes pomocy finansowej objęty jest przepisami o pomocy finansowej obowiązującej w Grindaviku.

Wniosek o pomoc finansową znajduje się tu

Félagsleg ráðgjöf – Social counseling

Social counseling includes various counseling and support for individuals and families of all ages e.g. about custody, access rights and adoption cases, in marital and cohabitation disputes ,for parents regarding upbringing issues, for individuals and families in financial difficulties and regarding various rights issues. See further lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991. Financial assistance is provided in accordance with the rules of financial assistance in Grindavik. Financial support for subsistence is provided to individuals and families with income below minimum subsistence level. The Social Affairs Council is also permitted to provide financial assistance to individuals with low income in a form of grants if the purpose of financial assistance falls under the rules of financial assistance in Grindavik.

A form for applying for financial assistance is possible to find here 

 

 


Deildu ţessari frétt

AĐRAR SÍĐUR