Geymslusvćđi

  • Fréttir
  • 8. febrúar 2018

Skjöl:

Leigusamningur

Skipulag svæðisins og númer geymslusvæða

Gjaldskrá á pdf formi

 

Gjaldskrá:

1. gr.
Gjaldskrá þessi og reglur eru fyrir geymslusvæði Grindavíkurbæjar í Moldarlág.

2. gr.
Leigutakar skulu eiga lögheimili í Grindavíkurbæ.

3. gr.
Sótt skal um leigupláss á þar til gerðum eyðublöðum. Fram komi nafn, heimilisfang og kennitala umsækjanda. Tilgreina skal áætlaðan leigutíma og tegund geymslumuna. Umsóknarblað skal undirritað af umsækjanda. Bæjarskrifstofa (byggingafulltrúi) afgreiðir umsóknir í þeirri röð sem þær berast. Við úthlutun geymslusvæðis skal leigutaki undirrita leigusamning. Leigutaka er óheimilt að endurleigja úthlutuðu plássi til annarra.

4. gr.
Leigutaki skal leggja fram með staðgreiðslu 10.000,- króna tryggingu við afhendingu lykils af svæðinu. Tryggingin endurgreiðist við skil á lykli við lok leigutíma.

5. gr.
Gagnkvæmur uppsagnarfrestur er 2 mánuðir m.v. 1. hvers mánaðar.

6. gr.
Leigugjald er innheimt tvo mánuði fyrirfram. Verði áætlaður leigutími styttri en samningur hljóðar uppá skal endurgreiða leigutaka hlutfallslega m.t.t. eftirstöðva leigutíma, enda hafi leigutaki greitt leigugjaldið. Leigutaki fær ekki aðgang að svæðinu skuldi hann leigu.
Svæðið er ekki vaktað og eru hlutir á geymslusvæðinu í Moldarlág alfarið á ábyrgð eigenda. Hafi hlutir ekki verið sóttir innan 2ja mánaða eftir að umsömdum leigutíma lýkur eða greiðslufall orðið, áskilur leigusali sér allan rétt til að selja viðkomandi hluti fyrir áföllnum kostnaði.

7. gr.
Leiga fyrir geymslusvæði skal vera eftirfarandi:
Stærð                              Mánaðargjald    6 mánaða gjald                                   Árgjald
1. 50 m2                        42 kr./m2        252 kr./m2        12.600 kr.         504 kr./m2      25.200 kr.
2. 50 m2 - 100 m2      36 kr./m2        216 kr./m2        21.600 kr.         432 kr./m2      43.200 kr.
3. 100 m2 - 200 m2    30 kr./m2       180 kr./m2         36.000 kr.        360 kr./m2       72.000 kr.
4. 200 m2 - 500 m2    24 kr./m2       144 kr./m2         72.000 kr.        288 kr./m2     144.000 kr.
5. Gámur 20 fet            2.112 kr.         12.672 kr.          12.672 kr.         25.344 kr.      25.344 kr.
Gjaldskrá fylgir byggingavísitölu sem var 497 stig 1. nóvember 2009.
Öll gjöld í gjaldskrá þessari eru með virðisaukaskatt.

8. gr.
Hlutir sem geymdir eru á svæðinu mega ekki innihalda mengandi efni, eða efni sem hætta er á að berist um svæðið og umhverfi þess. Leigutaki þarf að ganga þannig frá hlutum að ekki stafi slysa eða fokhætta af þeim. Hæð á geymsluhlutum má ekki vera meiri en 2,4 m. Hlutir á svæðinu mega ekki vera í áberandi litum og skal leitast við að hafa þá í jarðlitum. Óheimilt er að hreyfa við hlutum sem aðrir eiga á svæðinu. Brot á þessari reglu getur valdið tafarlausum brottrekstri af svæðinu. Leigutaka er skylt að ganga frá geymsluhlutum með tilliti til fokhættu og þjófnaðar. Gámar á geymslusvæði skulu vera snyrtilegir og málaðir. Óheimilt er að geyma hluti ofan á gámum sem eru í geymslu.

9. gr.
Ekki er aðgangur að vatni né rafmagni á geymslusvæðinu.

10. gr.
Leigutaki ber einn ábyrgð á þeim munum sem hann geymir á svæðinu. Leigutaki ber alla ábyrgð á þeim skemmdum sem hlutir á vegum hans valda.

11. gr.
Leigutaka er skylt að ganga vel og snyrtilega um svæðið. Leigutaki skal gæta að því að valda ekki öðrum leigutökum ónæði eða óþægindum t.d. með því að hefta aðgengi að svæðum þeirra. Leigutaki skal loka og læsa hliði geymslusvæðisins við brottför.

12. gr.
Bæjarstjóri sér um innheimtu allra gjalda skv. gjaldskrá þessari. Séu gjöldin ekki greidd á réttum gjalddögum er áskilið að reikna dráttarvexti af gjaldfallinni fjárhæð skv. 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu nr. 38/2001.

 

14. gr.
Gjaldskrá þessi og reglur eru fyrir geymslusvæði Grindavíkurbæjar og taka gildi frá afgreiðsludegi bæjarstjórnar Grindavíkubæjar. Leigufjárhæð og reglur þessar geta breyst í samræmi við ákvörðun bæjarstjórnar.

Samþykkt í bæjarráði 18. nóvember 2009 og staðfest í bæjarstjórn 9. desember 2009.


Deildu ţessari frétt

AĐRAR SÍĐUR