Fasteignagjöld 2023

  • Grindavíkurbćr
  • 14. febrúar 2023

Tilkynning til fasteignaeigenda um álagningu fasteignagjalda árið 2023                                    
 

Álagning fasteignagjalda 2023.
Álagningarseðlar fyrir árið 2023 verða eingöngu birtir rafrænt og ekki sendir út í bréfapósti, nema hjá einstaklingum fædddum 1953 og fyrr og hjá fyrirtækjum. Fasteignaeigendur geta nálgast álagningarseðilinn á www.island.is með því að skrá sig inn, annaðhvort með rafrænum skilríkjum eða Íslykli.   Íslykil mál nálgast á www.islykill.is.                                                                   
                                        

Álagningarákvæði                                    
Fasteignaskattur: Samkvæmt lögum um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4 frá 1995 með síðari breytingum, sbr. 3. gr. laganna.                                

Önnur gjöld eru ákveðin árlega af bæjarstjórn.  

                             
                                                                         Annað                
Álagningarreglur            Íbúðir    Stofnanir    húsnæði                
                                         a-liður   b-liður         c-liður                
                                        
Fasteignaskattur........... 0.300%    1.320%    1.450%      af  fasteignamati            
Lóðarleiga..................... 0.500%    2.000%    1.600%      af  fasteignamati            
Fráveitugjald.................. 0.150%    0.250%    0.200%     af  fasteignamati            
Rotþróargjald................. 25,000     25,000     25,000       kr.            
Vatnsgjald                                
  Almennt vatnsgjald...... 0.045%    0.250%    0.200%     af  fasteignamati            
  Aukavatnsgjald............                    18.9        18.9         kr/m3 vatns            
Sorphirðugjald............... 19,887                                       kr. pr. fasteign pr. ár            
Sorpeyðingargjald.........  32,444                                      kr. pr. fasteign pr. ár            
Fjöldi gjalddaga.............     10           10             10                
  1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10 og 1/11 2023 
                           
Álagning 25.000 kr. og lægri fer öll á 1. gjalddaga, þ.e. 1.2.2023.                                
                                        

Álagning og innheimta sorpgjalda                                    
Þann 1. janúar 2023 tóku gildi Lög um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, lögum um meðhöndlun úrgangs og lögum um úrvinnslugjald (EES-reglur, hringrásarhagkerfi).                                

27. grein þeirra laga, snýr að breytingu á lögum um meðhöndlun úrgagns nr. 55/2003 og hljóðar svo:                                
Við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi: Þrátt fyrir ákvæði 5. málsl. 2. mgr. 23. gr. er sveitarfélagi heimilt að innheimta allt að 50% af heildarkostnaði sveitarfélagsins til 1. janúar 2025.                                
                                        
Á álagningarseðli fyrir árið 2023 er því einungis innheimt sem nemur 50% af kostnaði sveitarfélagsins á árinu 2023 vegna sorphirðu og sorpeyðingar. Síðar á árinu verður innheimt það sem eftir stendur af kostnaðinum í samræmi við ákvæði laganna.                                
                                        

Afsláttur til tekjulágra elli- og örorkulífeyrisþega                                    
Elli- og örorkulífeyrisþegar eiga rétt á afslætti á fasteignaskatti og holræsagjaldi samkvæmt reglum sem samþykktar voru í bæjarstjórn 24. september 2013. Reglurnar má nálgast á heimasíðu Grindavíkurbæjar undir "Stjórnsýsla", "Samþykktir/Reglugerðir/stefnur".
Afslátturinn er tekjutengdur og skila þarf inn staðfestu skattframtali á álagningarári vegna tekna og eigna fyrra árs, þ.e. skattframtali 2023.  Tekjuviðmið eftirfarandi:                                
                   
Tekjuviðmið (tekjuskattsstofn að meðtöldum fjármagnstekjum og tekjum erlendis ef um þær er að ræða), vegna afsláttar á fasteignaskatti og fráveitugjaldi 2023.                                
                                        
Tekjur                                     Tekjur                
einstaklinga árið 2022            hjóna/aðila í sambúð árið 2022        Niðurfelling            
0 - 5.715.360                          0 - 9.144.576                                    100%            
5.715.361 - 6.310.710            9.144.577 - 10.097.136                     75%            
6.310.711 - 6.906.060            10.097.137 - 11.049.696                    50%            
6.906.061 - 7.501.410            11.049.697 - 12.002.256                    25%            
7.501.411 og hærra                12.002.257 og hærra                           0%            
 


Deildu ţessari frétt

AĐRAR SÍĐUR