Fasteignagjöld 2022

  • Grindavíkurbćr
  • 10. mars 2022

Tilkynning til fasteignaeigenda um álagningu fasteignagjalda árið 2022

Álagningu fasteignagjalda 2022 er lokið.

Álagningarseðlar fyrir árið 2022 verða eingöngu birtir rafrænt og ekki sendir út í bréfapósti. 
Fasteignaeigendur geta nálgast álagningarseðilinn á www.island.is með því að skrá sig inn, annaðhvort með rafrænum skilríkjum eða Íslykli.   Íslykil mál nálgast á www.islykill.is.
Grindavíkurbær mun þó áfram senda einstaklingum 68 ára og eldri og fyrirtækjum álagningarseðil í bréfapósti.

Álagningarákvæði
Fasteignaskattur: Samkvæmt lögum um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4 frá 1995 með síðari breytingum.
3. gr. laganna:
a) Allt að 0,5% af fasteignamati:  Íbúðir og íbúðarhús ásamt lóðarréttindum, erfðafestulönd í dreifbýli og jarðeignir, útihús og mannvirki á bújörðum sem tengd eru landbúnaði, hesthús, öll hlunnindi og sumarbústaðir ásamt lóðarréttindum.
b) 1,32% af fasteignamati ásamt lóðarréttindum: Sjúkrastofnanir, skólar, heimavistir, leikskólar, íþróttahús og bókasöfn.
c) Allt að 1,32% af fasteignamati ásamt lóðarréttindum: Allar aðrar fasteignir, svo sem iðnaðar-, skrifstofu- og verslunarhúsnæði, fiskeldismannvirki, veiðihús og mannvirki sem nýtt eru fyrir ferðaþjónustu.
Heimilt er sveitarstjórn að hækka prósentur tilgreindar í a og c liðum um allt að 25%.
Önnur gjöld eru ákveðin árlega af bæjarstjórn.
Undanþegin fasteignaskatti eru kirkjur, bænahús, safnahús og hús erlendra ríkja, sbr. 5 grein laganna.

  

                                                                                                Annað            
Álagningarreglur 2022                            Íbúðir    Stofnanir  húsnæði            
                                                                  a-liður    b-liður      c-liður                                     
    Fasteignaskattur...............................    0,30%    1,32%      1,45%       af  fasteignamati
    Lóðarleiga.......................................     0,95%    2,00%        1,60%     af  fasteignamati
    Holræsagjald....................................    0,13%    0,25%      0,20%       af  fasteignamati
    Rotþróargjald...................................    20.000     20.000     20.000      kr.        
    Vatnsgjald                        
        Almennt vatnsgjald.....................      0,055%    0,250%    0,200%    af  fasteignamati
        Aukavatnsgjald...........................                          18,9          18,9     kr/m3 vatns    
    Sorphreinsunargjald/tunnuleiga........... 18.631                                     kr. sorpílát pr. ár
    Sorpeyðingargjald.............................    30.395                                     kr. sorpílát pr. ár
    Fjöldi gjalddaga.................................          10           10            10            
        1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10 og 1/11 2022                
    Álagning 20.000 kr. og lægri fer öll á 1. gjalddaga, þ.e. .2.2022                
 

Afsláttur til tekjulágra elli- og örorkulífeyrisþega
Elli- og örorkulífeyrisþegar eiga rétt á afslætti á fasteignaskatti og holræsagjaldi samkvæmt reglum sem samþykktar voru í bæjarstjórn 24. september 2013.   Reglurnar má nálgast á heimasíðu Grindavíkurbæjar undir "Stjórnsýsla", "Samþykktir/Reglugerðir/Stefnur".
Afslátturinn er tekjutengdur og skila þarf inn staðfestu skattframtali á álagningarári vegna tekna og eigna fyrra árs.  Tekjuviðmið eftirfarandi:

Tekjuviðmið (tekjuskattsstofn að meðtöldum fjármagnstekjum og tekjum erlendis ef um þær er að ræða), vegna afsláttar á fasteignaskatti og fráveitugjaldi 2022.

Tekjur                                 Tekjur    
einstaklinga árið 2021        hjóna árið 2021                   Niðurfelling
0 – 5.292.000                      0 – 8.467.200                     100%
5.292.001 – 5.843.250        8.8467.201 – 9.349.200     75%
5.843.251 – 6.394.500        9.349.201 – 10.231.200      50%
6.394.501 – 6.945.750        10.231.201 – 11.113.200    25%
6.945.751 og hærra             11.113.201 og hærra            0%
 

             
              


Deildu ţessari frétt

AĐRAR SÍĐUR