Umsóknarfrestur um sérstakan styrk til íţrótta- og tómstundastarfs rennur út 15. apríl

  • Fréttir
  • 13. apríl 2021

**Język polski niżej** 

Hægt er að sækja um styrk fyrir börn sem fædd eru á árunum 2005-2014 og búa á heimili þar sem heildartekjur heimilisins voru að meðaltali lægri en 740.000 kr. á mánuði á tímabilinu mars – júlí 2020. Styrkurinn er 45.000 kr. á hvert barn og um 13.000 börn eiga rétt á styrknum. Sveitarfélögin annast afgreiðslu styrkumsókna eftir að búið er að kanna rétt til styrksins inni á Ísland.is: https://island.is/styrkur-til-ithrotta-og-tomstundastarfs

Styrkina er hægt er að nota til  niðurgreiðslu á þátttökugjöldum vegna íþróttaiðkunar, tónlistanáms eða annarra tómstunda. 

Umsóknarfrestur er til 15. apríl 2021.

Wnioski o specjalne stypendia sportowe oraz rekreacyjne dla dzieci ze względu na pandemię Covid-19

Możliwe jest złożenie wniosku o stypendium na dzieci urodzone w latach 2005-2014 i mieszkające w rodzinach, gdzie całkowity średni dochód miesięczny był niższy niż 740 000 koron w miesiącach og marca do lipca 2020 roku. Stypendium wynosi 45 000 koron na każde dziecko i około 13 000 dzieci ma prawo do otrzymania stypendia. Gminy zajmują się przetwarzaniem wniosków po sprawdzeniu prawa do otrzymania dotacji na stronie Ísland.is: https://island.is/styrkur-til-ithrotta-og-tomstundastarfs

Dotacja może zostać wykorzystana na opłaty związane z zajęciami sportowymi, muzycznymi oraz innymi zajciami rekreacyjnymi. Gminy ustalają zasady otrzymania dotacji, ale mogą się one różnić pomiędzy gminami, np.które zajęcia sportowe i rekreacyjne kwalifikują się do uzyskania dotacji ,  jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem oraz jaki będzie czas rozpatrywania wniosków. 


Deildu ţessari frétt