Fasteignagjöld 2019

  • Grindavíkurbćr
  • 5. febrúar 2021

Álagningaseðlar fyrir árið 2019 verða eingöngu birtir rafrænt og ekki sendir út í bréfapósti. Fasteignaeigendur geta nálgast álagningaseðilinn á www.island.is með því að skrá sig inn, annaðhvort með rafrænum skilríkjum eða íslykli. Íslykil má nálgast á www.islykill.is

 

Álagningarákvæði

Fasteignaskattur: Samkvæmt lögum um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4 frá 1995 með síðari breytingum.
3. gr. laganna:
a) Allt að 0,5% af fasteignamati:  Íbúðir og íbúðarhús ásamt lóðarréttindum, erfðafestulönd í dreifbýli og jarðeignir, útihús og mannvirki á bújörðum sem tengd eru landbúnaði, hesthús, öll hlunnindi og sumarbústaðir ásamt lóðarréttindum.
b) 1,32% af fasteignamati ásamt lóðarréttindum: Sjúkrastofnanir, skólar, heimavistir, leikskólar, íþróttahús og bókasöfn.
c) Allt að 1,32% af fasteignamati ásamt lóðarréttindum: Allar aðrar fasteignir, svo sem iðnaðar-, skrifstofu- og verslunarhúsnæði, fiskeldismannvirki, veiðihús og mannvirki sem nýtt eru fyrir ferðaþjónustu.
Heimilt er sveitarstjórn að hækka prósentur tilgreindar í a og c liðum um allt að 25%.
Önnur gjöld eru ákveðin árlega af bæjarstjórn.

Undanþegin fasteignaskatti eru kirkjur, bænahús, safnahús og hús erlendra ríkja, sbr. 5 grein laganna.

Álagningarreglur

Íbúðir
a-liður

Stofnanir 
b-liður
Annað húsnæði 
c-liður
 
Fasteignaskattur............................... 0,315%   1,32% 1,45% af fasteignamati
Lóðarleiga.......................................  1,00% 2,00% 1,60% af fasteignamati
Holræsagjald.................................... 0,075% 0,25% 0,20% af fasteignamati 
Rotþróargjald................................... 20.000 20.000 20.000 kr.
Vatnsgjald        
   Almennt vatnsgjald......................... 0,055% 0,25% 0,20% af fasteignamati
   Aukavatnsgjald..............................   18 18 kr/m3 vatns
Sorphreinsunargjald/tunnuleiga............ 16.923     kr. sorpílát pr. ár 
Sorpeyðingargjald............................. 27.609     kr. sorpílát pr. ár
Fjöldi gjalddaga.................................  10 10 10  

         1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10 og 1/11 2019 

Álagning 20.000 kr. og lægri fer öll á 1. gjalddaga, þ.e. 1.2.2019

Afsláttur til tekjulágra elli- og örorkulífeyrisþega

Elli- og örorkulífeyrisþegar eiga rétt á afslætti á fasteignaskatti og holræsagjaldi samkvæmt reglum sem samþykktar voru í bæjarstjórn 24. september 2013.   Reglurnar má nálgast á heimasíðu Grindavíkurbæjar undir "Stjórnsýsla", "Samþykktir/Reglugerðir" og hér á bakhlið.
Afslátturinn er tekjutengdur og skila þarf inn staðfestu skattframtali á álagningarári vegna tekna og eigna fyrra árs, þ.e. skattframtali 2019.  Tekuviðmið eftirfarandi:
Tekjuviðmið (tekjuskattsstofn að meðtöldum fjármagnstekjum og tekjum erlendis ef um þær er að ræða), vegna afsláttar á fasteignaskatti og fráveitugjaldi 2019.

Tekjur
einstaklinga árið 2018 
Tekjur
hjóna árið 2017 
Niðurfelling
0 - 4.800.000 0 - 7.680.000 100%
4.800.001 - 5.300.000 7.680.001 - 8.480.000  75%
5.300.001 - 5.800.000 8.480.001 - 9.280.000 50%
5.800.001 - 6.300.000  9.280.001 - 10.080.000 25%
6.300.001 og hærra 10.080.001 og hærra 0%

 

 


Deildu ţessari frétt

AĐRAR SÍĐUR