Fisktćkniskóli Suđurnesja í Grindavík

  • 9. ágúst 2021

Skrifstofur og Bóknámkennsla
Víkurbraut 56, 240 Grindavík
Verknámsstofa 
Ægisgötu 3
Sími +354 412 5965
info@fiskt.is 
www.fiskt.is

Fisktækniskóli Íslands ehf er félag í eigu Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum, Grindavíkurbæjar, mennta og fræðsluaðila á Suðurnesjum, einstaklinga auk fyrirtækja og stéttarfélaga á Suðurnesjum á sviði fiskeldis, veiða og vinnslu sjávarafla.


Félagið er samstarfsvettvangur fyrir aðila sem vilja stuðla að uppbyggingu menntunar á sviði fiskeldis, veiða- og vinnslu sjávarafla.

Hlutverk félagsins er:

•að stuðla að fjölbreyttri fræðslu og þjálfun á sviði fiskeldis, veiða og vinnslu sjávarafla á framhaldsskólastigi auk endurmenntunar
•að hvetja til rannsókna og þróunarstarfs á sviði menntunar í sjávarútvegi og fiskeldi.
Fisktækniskólinn er til húsa að Víkurbraut 56 í Grindavík og er hann stofnaður á grundvelli laga um framhaldsskóla og framhaldsfræðslu. Að þessu markmiðið hyggst félagið vinna í samstarfi við stjórnvöld, menntastofnanir og hagsmunaaðila í greininni. FTÍ hefur eftirfarandi hlutverk:

• Að efla fagþekkingu
• Vera ráðuneytum til aðstoðar við uppbyggingu og skipulag náms og fræðslu
• Stuðla að samstöðu fagaðila um verkefnið
• Að auka nýliðun í greininni
• Vinna að og styrkja námsefnisgerð
• Stuðla að öflugu kynningarstarfi
• Stuðla að öflugu þróunarstarfi
• Hvetja fyrirtæki í greininni til að taka nema
• Styðja fyrirtæki í fiskeldi, veiðum og vinnslu sjávarafla til að taka á móti nemum


Stofnfélagar eru þeir sem samþykkja hlutverk og markmið félagsins og leggja fram loforð um stofnframlag.

Szkoła technologii rybołówstwa w Grindavíku
Biuro  oraz nauczanie 
Víkurbraut 56, 240 Grindavík

Miejsce warsztatów
Ægisgata 3
Numer telefonu:  +354 412 5965
Adres e-mail: info@fiskt.is 
Strona internetowa: www.fiskt.is

Fisktækniskóli Íslands ehf jest spółką należącą do Stowarzyszenia Władz Lokalnych (Samband sveitarfélaga) na półwyspie Suðurnes, miasta Grindavík, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych w Suðurnes, osób fizycznych oraz firm i związków w Suðurnes w dziedzinie akwakultury, rybołówstwa i przetwarzania połowów morskich.
Stowarzyszenie jest platformą współpracy dla podmiotów, które chcą promować rozwój edukacji w zakresie akwakultury, rybołówstwa i przetwórstwa połowów morskich. 
Rolą stowarzyszenia jest: 
• promowanie zróżnicowanej edukacji i szkoleń w zakresie akwakultury, rybołówstwa i przetwórstwa połowów morskich na poziomie szkoły średniej  oraz przekwalifikowania 
• zachęcanie do prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie edukacji w zakresie rybołówstwa i akwakultury. 
Szkoła ma siedzibę przy ulicy Víkurbraut 56 w Grindavíku i działa na podstawie ustawy o szkołach średnich  i nauczania szkół średnich. Stowarzyszenie zamierza dążyć do wyznaczonego celu we współpracy z rządem, instytucjami edukacyjnymi i interesariuszami z branży. 


FTÍ pełni następującą rolę:
• Wzmocnienie wiedzy zawodowej
• Pomoc ministerstwa w strukturze i organizacji studiów i edukacji
• Promowanie konsensusu zawodowego w projekcie  
• Zwiększenie rekrutacji w branży
• Praca i wzmacnianie programu nauczania
• Promowanie silnej pracy promocyjnej
• Promowanie silnej pracy rozwojowej 
• Zachęcanie firm z branży do przymowania uczniów 
• Wspieranie firm zajmujących się akwakulturą, rybołówstwem i przetwarzaniem połowów morskich w celu edukowania uczniów  

College of Fisheries in Grindavík
Offices and learning
Víkurbraut 56, 240 Grindavík
Workshop 
Ægisgötu 3
Phone number +354 412 5965
E-mail address: info@fiskt.is 
Website: www.fiskt.is

Icelandic Collage of Fisheries-  Fisktækniskóli Íslands ehf - is a company owned by the Association of Local Authorities (Samband sveitarfélaga)  in Suðurnes, the town of Grindavík, educators in Suðurnes, individuals as well as companies and unions in Suðurnes in the field of aquaculture, fishing and processing of marine catch. The association is a co-operation platform for parties who want to promote the development of education in the field of aquaculture, fishing and processing of marine catch.
The association's role is:
 • to promote diverse education and training in the field of aquaculture, fishing and processing of marine catch at the upper secondary level as well as retraining
 • to encourage research and development work in the field of education in fisheries and aquaculture. 
Fisktækniskólinn is located at Víkurbraut 56 in Grindavík and is established on the basis of the law on upper secondary schools and upper secondary education. The association intends to work towards this goal in collaboration with the government, educational institutions and stakeholders in the industry.

 FTÍ has the following role:
•To strengthen professional knowledge 
• Assist ministries in the development and organization of studies and education
 • Promote professional consensus on the project
 • Increasing recruitment in the industry 
• Work on and strengthen curriculum development
 • Promote strong promotional work
 • Promote strong development work
 • Encourage companies in the industry to take students 
• Support companies in aquaculture, fishing and processing of marine catch to receive students


Founding members are those who accept the role and goals of the association and make promises of initial contributions.
 


Deildu ţessari frétt

AĐRAR SÍĐUR