Fasteignagjöld 2018

  • 12. febrúar 2019

Álagningu fasteignagjalda 2018 er lokið

Álagningarseðlar fyrir árið 2018 verða eingöngu birtir rafrænt og ekki sendir út í bréfapósti. 
Fasteignaeigendur geta nálgast álagningarseðilinn á www.island.is með því að skrá sig inn, annaðhvort með rafrænum skilríkjum eða Íslykli. Íslykil mál nálgast á www.islykill.is.
Grindavíkurbær mun þó senda einstaklingum 67 ára og eldri og fyrirtækjum álagningarseðil í bréfapósti.

Álagningarákvæði

Fasteignaskattur: Samkvæmt lögum um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4 frá 1995 með síðari breytingum.
3. gr. laganna:
a) Allt að 0,5% af fasteignamati: Íbúðir og íbúðarhús ásamt lóðarréttindum, erfðafestulönd í dreifbýli og jarðeignir, útihús og mannvirki á bújörðum sem tengd eru landbúnaði, hesthús, öll hlunnindi og sumarbústaðir ásamt lóðarréttindum.
b) 1,32% af fasteignamati ásamt lóðarréttindum: Sjúkrastofnanir, skólar, heimavistir, leikskólar, íþróttahús og bókasöfn.
c) Allt að 1,32% af fasteignamati ásamt lóðarréttindum: Allar aðrar fasteignir, svo sem iðnaðar-, skrifstofu- og verslunarhúsnæði, fiskeldismannvirki, veiðihús og mannvirki sem nýtt eru fyrir ferðaþjónustu.
Heimilt er sveitarstjórn að hækka prósentur tilgreindar í a og c liðum um allt að 25%.
Önnur gjöld eru ákveðin árlega af bæjarstjórn.

Undanþegin fasteignaskatti eru kirkjur, bænahús, safnahús og hús erlendra ríkja, sbr. 5 grein laganna.

Álagningarreglur

Íbúðir
a-liður

Stofnanir 
b-liður
Annað húsnæði 
c-liður
 
Fasteignaskattur............................... 0,39%   1,32% 1,65% af fasteignamati
Lóðarleiga.......................................  1,10% 2,00% 1,60% af fasteignamati
Holræsagjald.................................... 0,075% 0,25% 0,20% af fasteignamati 
Rotþróargjald................................... 20.000 20.000 20.000 kr.
Vatnsgjald        
   Almennt vatnsgjald......................... 0,055% 0,25% 0,20% af fasteignamati
   Aukavatnsgjald..............................   18 18 kr/m3 vatns
Sorphreinsunargjald/tunnuleiga............ 16.272     kr. sorpílát pr. ár 
Sorpeyðingargjald............................. 26.547     kr. sorpílát pr. ár
Fjöldi gjalddaga.................................  10 10 10  

         1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10 og 1/11 2018 

Álagning 20.000 kr. og lægri fer öll á 1. gjalddaga, þ.e. 1.2.2018

Afsláttur til tekjulágra elli- og örorkulífeyrisþega

Elli- og örorkulífeyrisþegar eiga rétt á afslætti á fasteignaskatti og holræsagjaldi samkvæmt reglum sem samþykktar voru í bæjarstjórn 24. september 2013. Reglurnar má nálgast á heimasíðu Grindavíkurbæjar undir "Stjórnsýsla", "Samþykktir/Reglugerðir".

Afslátturinn er tekjutengdur og skila þarf inn staðfestu skattframtali á álagningarári vegna tekna og eigna fyrra árs. Tekuviðmið eftirfarandi:

Tekjuviðmið (tekjuskattsstofn að meðtöldum fjármagnstekjum og tekjum erlendis ef um þær er að ræða), vegna afsláttar á fasteignaskatti og fráveitugjaldi 2018.

Tekjur
einstaklinga árið 2017 
Tekjur
hjóna árið 2017 
Niðurfelling
0 - 3.561.163 0 - 5.723.298 100%
3.561.164 - 3.942.716 5.723.299 - 6.359.220  75%
3.942.717 - 4.324.270 6.359.221 - 6.995.142 50%
4.324.271 - 4.705.823  6.995.143 - 7.631.064 25%
4.705.824 og hærra 7.631.065 og hærra 0%


Deildu ţessari frétt

AĐRAR SÍĐUR