Fasteignagjöld 2017

  • Stjórnsýsla
  • 23. febrúar 2018

Álagningarákvæði

Fasteignaskattur: Samkvæmt lögum um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4 frá 1995 með síðari breytingum.
3. gr. laganna:
a) Allt að 0,5% af fasteignamati: Íbúðir og íbúðarhús ásamt lóðarréttindum, erfðafestulönd í dreifbýli og jarðeignir, útihús og mannvirki á bújörðum sem tengd eru landbúnaði, hesthús, öll hlunnindi og sumarbústaðir ásamt lóðarréttindum.
b) 1,32% af fasteignamati ásamt lóðarréttindum: Sjúkrastofnanir, skólar, heimavistir, leikskólar, íþróttahús og bókasöfn.
c) Allt að 1,32% af fasteignamati ásamt lóðarréttindum: Allar aðrar fasteignir, svo sem iðnaðar-, skrifstofu- og verslunarhúsnæði, fiskeldismannvirki, veiðihús og mannvirki sem nýtt eru fyrir ferðaþjónustu.
Heimilt er sveitarstjórn að hækka prósentur tilgreindar í a og c liðum um allt að 25%.
Önnur gjöld eru ákveðin árlega af bæjarstjórn.

Undanþegin fasteignaskatti eru kirkjur, bænahús, safnahús og hús erlendra ríkja, sbr. 5 grein laganna.

 

 

Álagningarreglur

Íbúðir
a-liður

Stofnanir
b-liður
Annað húsnæði
c-liður
 
Fasteignaskattur............................... 0,40%   1,32% 1,65% af fasteignamati
Lóðarleiga.......................................  1,10% 2,00% 1,60% af fasteignamati
Holræsagjald.................................... 0,10% 0,25% 0,20% af fasteignamati 
Rotþróargjald................................... 15.000 15.000 15.000 kr.
Vatnsgjald        
   Almennt vatnsgjald......................... 0,10% 0,25% 0,20% af fasteignamati
   Aukavatnsgjald..............................   17 17 kr/m3 vatns
Sorphreinsunargjald/tunnuleiga............ 15.207     kr. sorpílát pr. ár 
Sorpeyðingargjald............................. 24.811     kr. sorpílát pr. ár
Fjöldi gjalddaga.................................  10 10 10  

 

 

         1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10 og 1/11 2017 

Álagning 20.000 kr. og lægri fer öll á 1. gjalddaga, þ.e. 1.2.2017

Afsláttur til tekjulágra elli- og örorkulífeyrisþega

Elli- og örorkulífeyrisþegar eiga rétt á afslætti á fasteignaskatti og holræsagjaldi samkvæmt reglum sem samþykktar voru í bæjarstjórn 24. september 2013. Reglurnar má nálgast á heimasíðu Grindavíkurbæjar undir "Stjórnsýsla", "Samþykktir/Reglugerðir".

Afslátturinn er tekjutengdur og skila þarf inn staðfestu skattframtali á álagningarári vegna tekna og eigna fyrra árs. Tekuviðmið eftirfarandi:

Tekjuviðmið (tekjuskattsstofn að meðtöldum fjármagnstekjum og tekjum erlendis ef um þær er að ræða), vegna afsláttar á fasteignaskatti og fráveitugjaldi 2017.

 

Tekjur
einstaklinga árið 2016 
Tekjur
hjóna árið 2016 
Niðurfelling
0 - 3.457.440 0 - 5.556.600 100%
3.457.441 - 3.827.880 5.556.601 - 6.174.000  75%
3.827.881 - 4.198.320 6.174.001 - 6.791.400 50%
4.198.321 - 4.568.760  6.791.401 - 7.408.800 25%
4.568.761 og hærra 7.408.801 og hærra 0%

 

 

Deildu ţessari frétt

AĐRAR SÍĐUR